[ 19/08/2014 11:19:51 ]
PENDAFTARAN SEBAGAI JURURAWAT BERDAFTAR UNTUK CALON IPTS YANG AKAN MEMDUDUKI PEPERIKSAAN LJM PADA 24 SEPTEMBER 2014.
1. Sukacita dimaklumkan bahawa calon perlu mendaftar dengan Lembaga Jururawat
Malaysia (LJM) selepas lulus peperiksaan dalam masa dua minggu selepas keputusan.
2. Sila isi permohonan melalui BLESS sertakan :
i) surat iringan ( NYATAKAN NOMBOR PENGHANTARAAN BLESS DALAM
SURAT IRINGAN)
ii) salinan senarai nama yang telah didaftarkan dalam BLESS.
3. Bayaran Pendaftaran sebanyak RM25.00 seorang secara kolektif dan dikembalikan ke
LJM.
4. Pastikan permohonan lengkap. Sebarang pertanyaan, sila hubungi
Puan Norhaizan Binti Abdul Aziz di talian 0388831325 atau emelkan kepada:.
norhaizan_aziz@moh.gov.my.


[ 19/08/2014 11:19:18 ]
PENDAFTARAN SEBAGAI JURURAWAT BERDAFTAR UNTUK CALON KKM / IPTA YANG AKAN MEMDUDUKI PEPERIKSAAN LJM PADA 24 SEPTEMBER 2014.
1. Sukacita dimaklumkan bahawa calon perlu mendaftar dengan Lembaga Jururawat
Malaysia (LJM) selepas lulus peperiksaan dalam masa dua minggu selepas keputusan.
2. Sila isi Borang A (Borang Permohonan Pendaftaran Sebagai Jururawat Berdaftar).
3. Bayaran Pendaftaran sebanyak RM25.00 seorang secara kolektif dan dikembalikan ke
LJM (SALINAN SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM BORANG TIDAK
PERLU DISERTAKAN).
4. Pastikan permohonan lengkap. Sebarang pertanyaan, sila hubungi
Puan Norhaizan Binti Abdul Aziz di talian 0388831325 atau emelkan kepada:.
norhaizan_aziz@moh.gov.my.


[ 05/08/2014 13:29:41 ]
PENDAFTARAN DENGAN LBM BAGI ADVANCED DIPLOMA IN MIDWIFERY SESI SEPTEMBER 2013
1. Sukacita dimaklumkan bahawa pelatih bagi program Advanced Diploma in Midwifery perlu
mendaftar dengan Lembaga Bidan Malaysia (LBM) selepas lulus peperiksaan.
2. Borang Permohonan boleh dimuat turun melalui laman web; moh.gov.my (klik muat turun
di ruang jururawat < pendaftaran kebidanan 1 - Borang A) dan hendaklah diisi dengan
lengkap oleh pelatih-pelatih serta dikembalikan ke LBM dalam masa EMPAT BELAS HARI
(14) selepas keputusan peperiksaan diumumkan.
3. Permohonan yang tidak lengkap dan tidak mengikut arahan akan dikembalikan.
Sebarang pertanyaan, sila hubungi Puan Nor Milah binti Mohamed Kutty di talian 03
88906026 atau emelkan kepada; milah.mkutty@moh.gov.my[ 04/08/2014 18:05:24 ]
MAINTANANCE
TO ALL COLLEGE USER,

SPMJ WILL UNDERGOING PATCHING ON 18.05 (MALAYSIA TIME) on 08 august 2014


[ 23/07/2014 16:56:34 ]
MAINTANANCE
TO ALL COLLEGE USER,

SPMJ WILL UNDERGOING PATCHING ON 17.00 (MALAYSIA TIME)


[ 23/07/2014 9:38:38 ]
SARING CALON PEPERIKSAAN LJM / LBM BAGI KEBIDANAN 1 DAN JURURAWAT
Kepada instiitusi/ kolej kejururawatan bagi program berikut, sila ambil perhatian:
1. Diploma Lanjutan Kebidanan (Advanced Diploma in Midwifery)
TARIKH PEPERIKSAAN LBM: 10 SEPTEMBER 2014
TARIKH TUTUP SARING CALON: 11 OGOS 2014
2. Ijazah/ Diploma Kejururawatan/ Diploma Peralihan (KPSL)
TARIKH PEPERIKSAAN LJM: 24 SEPTEMBER 2014
TARIKH TUTUP SARING CALON: 25 OGOS 2014

Sila kemaskini / pastikan maklumat adalah betul dan saring calon-calon yang layak menduduki peperiksaan di dalam fungsi Saring Calon Peperiksaan di SPMJ SEBELUM / PADA tarikh tutup tersebut di atas.
Kegagalan menyaring calon-calon di dalam SPMJ mengikut tarikh tutup yang ditetapkan akan menyebabkan calon-calon tidak dibenarkan menduduki peperiksaan pada tarikh berkenaan.
Sebarang pertanyaan/ pembetulan maklumat, sila hubungi talian 03 88831340 ATAU emelkan kepada noreisah.moh@1govuc.gov.my ATAU harisah.moh@1govuc.gov.my
Harap maklum.


[ 24/06/2014 8:53:32 ]
PERMOHONAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN LJM / LBM
Kepada instiitusi/ kolej kejururawatan bagi program berikut, sila ambil perhatian:
1. Diploma Lanjutan Kebidanan (Advanced Diploma in Midwifery)
Tarikh Peperiksaan LBM: 10 SEPTEMBER 2014
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 10 JULAI 2014
2. Ijazah/ Diploma Kejururawatan/ Diploma Peralihan (KPSL)
Tarikh Peperiksaan LJM: 24 SEPTEMBER 2014
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 24 JULAI 2014

Sila hantar Borang Permohonan (BKJ-BOR-PEP-05-01 Pin.1/2014) dan Borang Maklumat Pelatih (BKJ-BOR-PEP-05-2 Pin.1/2014) yang terkini dan boleh dimuat turun di laman web: http//www.moh.gov.my > MUAT TURUN BORANG > MUAT TURUN BORANG (JURURAWAT) > Borang-borang Peperiksaan > BORANG PERMOHONAN / BORANG MAKLUMAT PELATIH
Sila pastikan calon-calon telah didaftarkan dan maklumat dikemaskini di dalam SPMJ sebelum menghantar borang beserta salinan kad pengenalan, salinan akademik/ sijil pendaftaran yang telah disahkan dan bayaran yuran peperiksaan(secara kolektif) ke LJM/ LBM.
Kegagalan mendaftar di dalam SPMJ dan menghantar dokumen berkaitan mengikut tarikh tutup yang ditetapkan akan menyebabkan calon-calon tidak dibenarkan menduduki peperiksaan pada tarikh berkenaan.
Harap Maklum.   
Kod Pengguna
Kata Laluan
     
 
Perhatian

Sistem ini dibangunkan khas utuk kegunaan Kolej-Kolej Kejururawatan sahaja. Untuk sebarang pertanyaan mengenai penggunaan sistem ini, sila hubungi:

Bahagian Kejururawatan, kkm 
©2009 BAHAGIAN KEJURURAWATAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA