[ 23/10/2014 8:45:07 ]
Maintenance SPMJ
To Colleges,

SPMJ will be undergoing maintenance on 0900hour untill 0915 hour (GMT+ 8 MALAYSIA TIME) 23 OCTOBER 2014 fixing "additional science" subject bug to subject check point


[ 17/10/2014 8:11:23 ]
SARING CALON PEPERIKSAAN LJM BAGI PENOLONG JURURAWAT
Kepada Pengarah/ Pengetua institusi/kolej kejururawatan bagi program Sijil Penolong Jururawat;
TARIKH PEPERIKSAAN: 12 NOVEMBER 2014 (RABU)
TARIKH TUTUP SARING CALON PEPERIKSAAN: 24 OKTOBER 2014
Sila pastikan semua calon telah berdaftar di dalam SPMJ dan maklumat telah dikemaskini sebelum saringan dilakukan.
Kegagalan menyaring calon-calon di dalam fungsi Saring Calon Peperiksaan di dalam SPMJ mengikut tarikh tutup tersebut di atas akan menyebabkan calon-calon tidak dibenarkan menduduki peperiksaan pada tarikh berkenaan.
Sebarang pertanyaan/ pembetulan maklumat, sila hubungi talian 03 88831340 atau emelkan kepada noreisah.moh@1govuc.gov.my
Harap Maklum.


[ 09/10/2014 11:06:06 ]
BLESS VIA REGTRATION NEW NURSE
TO PRIVATE COLLEGE,
REGISTRATION OF NEW NURSES VIA BLESS IS OPEN BEGINNING 09 OKTOBER 2014 UNTILL 23 OKTOBER 2014.

PLEASE CHECK SPMJ >>REGISTRATION LIST VIA BLESS

*' height='100'> NOTE: ONLINE REGISTRATION NEW NURSES (PRIVATE SECTOR ONLY).
PLEASE MAKE BANK DRAF OR MONEY ORDER BY GROUPING PAYMENT


[ 08/10/2014 11:58:16 ]
PENGISYTIHARAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN LJM BAGI JURURAWAT
Kepada institusi/ kolej kejurururawatan bagi program Ijazah/ Diploma Kejururawatan/ PSL:
TARIKH PEPERIKSAAN: 24 SEPTEMBER 2014
Keputusan peperiksaan LJM sudah boleh disemak melalui fungsi Semak Calon Peperiksaan di dalam SPMJ mulai 8 OKTOBER 2014.
Sila semak senarai keputusan dan pastikan jumlah calon adalah betul.
Sila beri maklumbalas jika pihak institusi/kolej BOLEH/ GAGAL mengakses keputusan peperiksaan tersebut ke alamat emel: noreisah.moh@1govuc.gov.my atau di talian 03 88831340.
''TAHNIAH KEPADA YANG BERJAYA DAN SELAMAT MAJU JAYA'
Harap Maklum.


[ 26/09/2014 15:52:44 ]
PERMOHONAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN LJM
Kepada institusi/ kolej kejururawatan bagi program:
1. Penolong Jururawat
Tarikh Peperiksaan: 12 NOVEMBER 2014
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 3 OKTOBER 2014
2. Jururawat Masyarakat
Tarikh Peperiksaan: 9 DISEMBER 2014
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 10 OKTOBER 2014
3. Ijazah/ Diploma Kejururawatan/ PSL
Tarikh Peperiksaan: 10 DISEMBER 2014
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 13 OKTOBER 2014
Sila hantar borang berikut :
1. Borang Permohonan (BKJ-BOR-PEP-05-01-Pin.1/2014)
2. Maklumat Penuh Pelatih (BKJ-BOR-PEP-05-02-Pin.1/2014)
Borang-borang boleh dimuat turun melalui laman web: nursing.moh.gov.my
Pastikan calon-calon telah didaftarkan dan maklumat telah dikemaskini di dalam SPMJ.
Semua borang beserta salinan Kad Pengenalan, kelulusan akademik, Sijil Pendaftaran dan Sijil Amalan Tahunan (APC) bagi PSL yang telah disahkan dan yuran peperiksaan (secara kolektif) hendaklah dihantar ke LJM.
KEGAGALAN MENDAFTAR DI DALAM SPMJ DAN MENGHANTAR BORANG DAN DOKUMEN BERKAITAN MENGIKUT TARIKH TUTUP YANG DITETAPKAN AKAN MENYEBABKAN CALON-CALON TIDAK DIBENARKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN LJM PADA TARIKH BERKENAAN.
HARAP MAKLUM.


[ 26/09/2014 15:52:39 ]
PERMOHONAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN LJM
Kepada institusi/ kolej kejururawatan bagi program:
1. Penolong Jururawat
Tarikh Peperiksaan: 12 NOVEMBER 2014
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 3 OKTOBER 2014
2. Jururawat Masyarakat
Tarikh Peperiksaan: 9 DISEMBER 2014
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 10 OKTOBER 2014
3. Ijazah/ Diploma Kejururawatan/ PSL
Tarikh Peperiksaan: 10 DISEMBER 2014
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 13 OKTOBER 2014
Sila hantar borang berikut :
1. Borang Permohonan (BKJ-BOR-PEP-05-01-Pin.1/2014)
2. Maklumat Penuh Pelatih (BKJ-BOR-PEP-05-02-Pin.1/2014)
Borang-borang boleh dimuat turun melalui laman web: nursing.moh.gov.my
Pastikan calon-calon telah didaftarkan dan maklumat telah dikemaskini di dalam SPMJ.
Semua borang beserta salinan Kad Pengenalan, kelulusan akademik, Sijil Pendaftaran dan Sijil Amalan Tahunan (APC) bagi PSL yang telah disahkan dan yuran peperiksaan (secara kolektif) hendaklah dihantar ke LJM.
KEGAGALAN MENDAFTAR DI DALAM SPMJ DAN MENGHANTAR BORANG DAN DOKUMEN BERKAITAN MENGIKUT TARIKH TUTUP YANG DITETAPKAN AKAN MENYEBABKAN CALON-CALON TIDAK DIBENARKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN LJM PADA TARIKH BERKENAAN.
HARAP MAKLUM.


[ 19/08/2014 11:19:51 ]
PENDAFTARAN SEBAGAI JURURAWAT BERDAFTAR UNTUK CALON IPTS YANG AKAN MEMDUDUKI PEPERIKSAAN LJM PADA 24 SEPTEMBER 2014.
1. Sukacita dimaklumkan bahawa calon perlu mendaftar dengan Lembaga Jururawat
Malaysia (LJM) selepas lulus peperiksaan dalam masa dua minggu selepas keputusan.
2. Sila isi permohonan melalui BLESS sertakan :
i) surat iringan ( NYATAKAN NOMBOR PENGHANTARAAN BLESS DALAM
SURAT IRINGAN)
ii) salinan senarai nama yang telah didaftarkan dalam BLESS.
3. Bayaran Pendaftaran sebanyak RM25.00 seorang secara kolektif dan dikembalikan ke
LJM.
4. Pastikan permohonan lengkap. Sebarang pertanyaan, sila hubungi
Puan Norhaizan Binti Abdul Aziz di talian 0388831325 atau emelkan kepada:.
norhaizan_aziz@moh.gov.my.


[ 19/08/2014 11:19:18 ]
PENDAFTARAN SEBAGAI JURURAWAT BERDAFTAR UNTUK CALON KKM / IPTA YANG AKAN MEMDUDUKI PEPERIKSAAN LJM PADA 24 SEPTEMBER 2014.
1. Sukacita dimaklumkan bahawa calon perlu mendaftar dengan Lembaga Jururawat
Malaysia (LJM) selepas lulus peperiksaan dalam masa dua minggu selepas keputusan.
2. Sila isi Borang A (Borang Permohonan Pendaftaran Sebagai Jururawat Berdaftar).
3. Bayaran Pendaftaran sebanyak RM25.00 seorang secara kolektif dan dikembalikan ke
LJM (SALINAN SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM BORANG TIDAK
PERLU DISERTAKAN).
4. Pastikan permohonan lengkap. Sebarang pertanyaan, sila hubungi
Puan Norhaizan Binti Abdul Aziz di talian 0388831325 atau emelkan kepada:.
norhaizan_aziz@moh.gov.my.


[ 05/08/2014 13:29:41 ]
PENDAFTARAN DENGAN LBM BAGI ADVANCED DIPLOMA IN MIDWIFERY SESI SEPTEMBER 2013
1. Sukacita dimaklumkan bahawa pelatih bagi program Advanced Diploma in Midwifery perlu
mendaftar dengan Lembaga Bidan Malaysia (LBM) selepas lulus peperiksaan.
2. Borang Permohonan boleh dimuat turun melalui laman web; moh.gov.my (klik muat turun
di ruang jururawat < pendaftaran kebidanan 1 - Borang A) dan hendaklah diisi dengan
lengkap oleh pelatih-pelatih serta dikembalikan ke LBM dalam masa EMPAT BELAS HARI
(14) selepas keputusan peperiksaan diumumkan.
3. Permohonan yang tidak lengkap dan tidak mengikut arahan akan dikembalikan.
Sebarang pertanyaan, sila hubungi Puan Nor Milah binti Mohamed Kutty di talian 03
88906026 atau emelkan kepada; milah.mkutty@moh.gov.my   
Kod Pengguna
Kata Laluan
     
 
Perhatian

Sistem ini dibangunkan khas utuk kegunaan Kolej-Kolej Kejururawatan sahaja. Untuk sebarang pertanyaan mengenai penggunaan sistem ini, sila hubungi:

Bahagian Kejururawatan, kkm 
©2009 BAHAGIAN KEJURURAWATAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA