[ 21/02/2018 9:32:36 ]
SARING CALON PEPERIKSAAN LEMBAGA BIDAN MALAYSIA (LBM)
Makluman pada institusi/ kolej bagi program Diploma Lanjutan Kebidanan (Advanced Diploma in Midwifery):
TARIKH PEPERIKSAAN LBM: 11 APRIL 2018 (RABU)
TARIKH TUTUP SARING CALON PEPERIKSAAN : 12 MAC 2018
Sila saring calon-calon peperiksaan melalui fungsi SARING CALON PEPERIKSAAN di SPMJ sebelum tarikh tutup.
Sebelum saringan dilakukan, sila pastikan semua calon telah berdaftar di SPMJ, maklumat telah dikemaskini, betul dan tepat terutama NAMA dan NO. KAD PENGENALAN (KP)/ PASPORT. (sila rujuk KP / PASPORT).
Kegagalan menyaring calon sebelum atau pada tarikh tutup saringan, calon tidak akan dibenarkan menduduki peperiksaan LBM pada tarikh berkenaan.
Sebarang pertanyaan/ pembetulan maklumat, sila hubungi 03 88831340 atau e-melkan kepada noreisah@moh.gov.my ATAU
norlida.mn@moh.gov.my SEBELUM 28 FEBRUARI 2018.
Harap maklum.


[ 15/02/2018 9:09:49 ]
SEMAK ANGKA GILIRAN BAGI PEPERIKSAAN LEMBAGA JURURAWAT MALAYSIA (LJM)
Kepada institusi/ kolej kejururawatan bagi program berikut:
1.Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan/ Diploma Kejururawatan/ Diploma Kejururawatan (PSL)/Conversion Diploma in Nursing)
TARIKH PEPERIKSAAN: 14 MAC 2018 (RABU)
TAJUK PEPERIKSAAN: PEPERIKSAAN LJM SYARAT BAGI KEMASUKAN DALAM BAHAGIAN AM DAFTAR
Sila semak SENARAI ANGKA GILIRAN calon-calon melalui fungsi Semak Calon Peperiksaan di dalam SPMJ.
Senarai lengkap ANGKA GILIRAN dan SLIP PEPERIKSAAN akan die-melkan kepada Dekan/ Pengarah/ Ketua Program/ SUP institusi/ kolej berkenaan untuk diedarkan kepada calon-calon. Sila semak maklumat di dalam senarai angka giliran dan Slip Peperiksaan dan sebarang pertanyaan/ pembetulan maklumat, sila e-melkan kepada noreisah@moh.gov.my ATAU norlida.mn@moh.gov.my SEBELUM ATAU PADA 23 FEBRUARI 2018.
Sekian, harap maklum.
"SELAMAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN"


[ 12/12/2017 10:29:16 ]
PENGGUNAAN BORANG BARU BAGI PERMOHONAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN DAN MAKLUMAT PENUH PELATIH
Merujuk perkara di atas, adalah dimaklumkan bahawa semua permohonan menduduki peperiksaan LJM / LBM mulai sesi peperiksaan LJM pada 14 Mac 2018 dan peperiksaan LBM pada 11 April 2018 dan pada peperiksaan-peperiksaan seterusnya hendaklah menggunakan borang-borang baru yang telah disediakan iaitu:
1.Permohonan Menduduki Peperiksaan (BKJ-BOR-PEP-05-01 Pin.2/2017)
2.Maklumat Penuh Pelatih (BKJ-BOR-PEP-05-02 Pin.2/2017)
Borang tersebut boleh di muat turun dari nursing portal: http://nursing.moh.gov.my/downloads/
Sehubungan itu, pihak institusi/kolej dimohon mengambil tindakan sewajarnya dan memaklumkan penggunaan borang-borang baru ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di institusi/ kolej tuan/puan.
Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi Matron Norhayati binti Nordin di talian
03 88831366 @ E-mel: sis_hayati@moh.gov.my
Sekian, terima kasih.


[ 08/12/2017 9:01:19 ]
PERMOHONAN DOKUMEN TAMBAHAN BAGI MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN LJM / LBM

1.Dimaklumkan bahawa bermula peperiksaan LJM/LBM sesi Mac/ April 2018 dan peperiksaan seterusnya bagi semua program kejururawatan, pihak institusi/ kolej perlu menyertakan salinan dokumen-dokumen tambahan seperti berikut:
a.Transkrip bagi setiap semester dan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) minima 2.00/LULUS
b.Keputusan lulus Objective Structured Clinical Examination (OSCE).
c.Buku Kemahiran Rekod Pengalaman (Log Book) yang menunjukkan calon telah memperolehi 100% pencapaian bagi tatacara core competency dalam tempoh latihan.
2.Salinan dokumen mesti diperakui oleh Senat Universiti/ Pengerusi Jawatankuasa Peperiksaan dan dilampirkan bersama borang permohonan menduduki peperiksaan LJM/LBM.
3.Sebarang pertanyaan/ maklumbalas dan cadangan mengenai perkara ini boleh berhubung melalui telefon/ e-mel kepada:
a. Matron Norhayati binti Nordin
No. Tel: 03 88831366
E-mel: sis_hayati@moh.gov.my
b. Matron Noreisah binti Ab Rahim
No. Tel: 03 88831340
E-mel: noreisah@moh.gov.my
Harap Maklum.


[ 28/11/2017 11:35:05 ]
TAKWIM PEPERIKSAAN LEMBAGA JURURAWAT MALAYSIA/ LEMBAGA BIDAN MALAYSIA (LJM&LBM) TAHUN 2018

Makluman kepada semua institusi/ kolej kejururawatan ILKKM / UNIVERSITI AWAM/ IPTS:
Surat Siaran dan Takwim Peperiksaan LJM/ LBM Tahun 2018 boleh dimuat turun di laman sesawang Bahagian Kejururawatan di alamat: http://nursing.moh.gov.my/highlights/announcements
< LJM/LBM Examination Calendar 2018
Kandungan Takwim termasuk Tarikh Tutup Permohonan Peperiksaan dan Tarikh Peperiksaan mengikut program kejururawatan. Tiada pemberitahuan melalui surat berkaitan Tarikh Tutup Permohonan dan Tarikh Peperiksaan selepas penyiaran takwim melalui laman sesawang tersebut.
Sehubungan itu, pihak institusi/kolej dimohon mengambil tindakan sewajarnya dan memaklumkan kandungan surat siaran dan takwim peperiksaan kepada pegawai yang bertanggungjawab di institusi/ kolej tuan/puan.
Sebarang pertanyaan berkaitan takwim peperiksaan bolehlah menghubungi Matron Norhayati binti Nordin di talian berikut:
Tel: 03 88831366
E-mel: sis_hayati@moh.gov.my
Sekian, terima kasih.


   
Kod Pengguna
Kata Laluan
     
 
Perhatian

Sistem ini dibangunkan khas utuk kegunaan Kolej-Kolej Kejururawatan sahaja. Untuk sebarang pertanyaan mengenai penggunaan sistem ini, sila hubungi:

Bahagian Kejururawatan, kkm 
©2009 BAHAGIAN KEJURURAWATAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA