[ 22/06/2018 11:03:46 ]
PERMOHONAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN LEMBAGA JURURAWAT MALAYSIA/ LEMBAGA BIDAN MALAYSIA (LJM / LBM)
Kepada instiitusi/ kolej kejururawatan bagi program berikut, sila ambil perhatian:
1. Diploma Lanjutan Kebidanan (Advanced Diploma in Midwifery)
Tarikh Peperiksaan LBM: 19 SEPTEMBER 2018
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 19 JULAI 2018
2. Ijazah/ Diploma Kejururawatan/ Diploma Kejururawatan (PSL)/ Conversion Diploma in
Nursing.
Tarikh Peperiksaan LJM : 26 SEPTEMBER 2018
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 26 JULAI 2018
Sila hantar borang-borang berikut beserta yuran dan salinan dokumen-dokumen berkaitan yang telah disahkan ke LJM/ LBM:
1. Permohonan Menduduki Peperiksaan (BKJ-BOR-PEP-05-01 Pin.2/2017)
2. Maklumat Penuh Pelatih (BKJ-BOR-PEP-05-02 Pin.2/2017)
3. Senarai Calon Pembentangan Kelayakan Menduduki Peperiksaan (BKJ-BOR-PEP-12)
4. Senarai Calon Yang Tidak Layak/ Tidak Perlu Menduduki Peperiksaan (BKJ-BOR-PEP-13)
Semua borang boleh dimuat turun di laman sesawang BKJ: http://nursing.moh.gov.my/ downloads
Sila pastikan semua calon telah berdaftar dalam SPMJ dan semua maklumat terutama Nama dan No. KP/ Pasport adalah betul dan tepat sebelum menghantar permohonan.
Sebarang pembetulan maklumat, sila e-mel beserta salinan KP/ Pasport kepada noreisah@moh.gov.my @ norlida.mn@moh.gov.my SEBELUM 13 JULAI 2018.
PEMBETULAN MAKLUMAT SELEPAS DARI TARIKH TUTUP TIDAK AKAN DILAYAN.
Kegagalan mendaftar dalam SPMJ dan menghantar borang-borang mengikut tarikh tutup yang ditetapkan akan menyebabkan calon-calon tidak dibenarkan menduduki peperiksaan pada tarikh berkenaan.
Sebarang pertanyaan berkaitan permohonan, sila hubungi talian 03 88831347 (LJM) atau 03 88831359 (LBM)
Sekian, Harap Maklum.


[ 11/06/2018 12:27:57 ]
PENGGUNAAN BORANG KELAYAKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN LEMBAGA JURURAWAT MALAYSIA / LEMBAGA BIDAN MALAYSIA (LJM / LBM)
Dimaklumkan bahawa semua institusi dikehendaki menggunakan Borang Kelayakan Menduduki Peperiksaan LJM / LBM yang baharu sebagai borang tambahan bagi permohonan menduduki peperiksaan LJM / LBM.
Borang-borang kelayakan baharu tersebut ialah:
1.Senarai Calon Pembentangan Kelayakan Menduduki Peperiksaan (BKJ-BOR-PEP-12)
2.Senarai Calon Yang Tidak Layak/ Tidak Perlu Menduduki Peperiksaan (BKJ-BOR-PEP-13)
Borang-borang kelayakan baharu ini hendaklah dihantar bersama-sama Borang Permohonan Menduduki Peperiksaan dan Borang Maklumat Penuh Pelatih.
Borang-borang tersebut boleh di muat turun dari laman sesawang Bahagian Kejururawatan iaitu: http://nursing.moh.gov.my/ downloads
Dokumen -dokumen berikut TIDAK PERLU lagi dihantar semasa permohonan menduduki peperiksaan LJM / LBM iaitu:
1.Salinan Keputusan OSCE.
2.Salinan Log Book.
3.Kenyataan pelatih telah sempurnakan pengajian 85% teori dan 100% praktikal.
Penggunaan borang-borang baharu ini berkuatkuasa mulai sesi peperiksaan berikut:
1. Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan/ Diploma Kejururawatan/ Diploma Kejururawatan
(PSL)/ Conversion Diploma in Nursing pada 26 September 2018 dan sesi peperiksaan
seterusnya.
2. Diploma Lanjutan Kebidanan pada 19 September 2018 dan sesi peperiksaan seterusnya
3. Sijil Penolong Jururawat pada 14 November 2018 dan sesi peperiksaan seterusnya.
Sila rujuk surat dari LJM; No. Ruj: KKM 600-24/5/7 Jld. 4 (11) yang menjelaskan lebih lanjut berkaitan perkara tersebut .
Sehubungan itu, pihak institusi dipohon mengambil tindakan sewajarnya dan memaklumkan penggunaan borang-borang baharu ini kepada semua pihak yang terlibat.
Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi Matron Norhayati binti Nordin di talian 03 88831366 @ E-mel: sis_hayati@moh.gov.my
Sekian, terima kasih.


[ 08/06/2018 9:36:12 ]
SEMAK ANGKA GILIRAN BAGI PEPERIKSAAN LEMBAGA JURURAWAT MALAYSIA (LJM)
Perhatian kepada institusi/ kolej bagi Program Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan/ Diploma Kejururawatan dan Diploma Kejururawatan (PSL).

TARIKH PEPERIKSAAN : 27 JUN 2018 (RABU)
TAJUK PEPERIKSAAN: PEPERIKSAAN LJM SYARAT BAGI KEMASUKAN DALAM BAHAGIAN AM DAFTAR.

Sila semak SENARAI ANGKA GILIRAN calon-calon melalui fungsi Semak Calon Peperiksaan di dalam SPMJ.
Senarai lengkap ANGKA GILIRAN dan SLIP PEPERIKSAAN akan die-melkan kepada Dekan/ Pengarah/ Ketua Program/ SUP institusi/ kolej berkenaan untuk dicetak dan diedarkan kepada calon-calon.
Sila semak semua maklumat terutama nama dan no.kad pengenalan/ pasport yang dipaparkan dalam senarai angka giliran dan slip peperiksaan.
Sebarang pertanyaan/ pembetulan maklumat, sila e-melkan kepada noreisah@moh.gov.my ATAU norlida.mn@moh.gov.my SEBELUM ATAU PADA 22 JUN 2018.
Sekian, harap maklum.
"SELAMAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN"


[ 28/11/2017 11:35:05 ]
TAKWIM PEPERIKSAAN LEMBAGA JURURAWAT MALAYSIA/ LEMBAGA BIDAN MALAYSIA (LJM&LBM) TAHUN 2018

Makluman kepada semua institusi/ kolej kejururawatan ILKKM / UNIVERSITI AWAM/ IPTS:
Surat Siaran dan Takwim Peperiksaan LJM/ LBM Tahun 2018 boleh dimuat turun di laman sesawang Bahagian Kejururawatan di alamat: http://nursing.moh.gov.my/highlights/announcements
< LJM/LBM Examination Calendar 2018
Kandungan Takwim termasuk Tarikh Tutup Permohonan Peperiksaan dan Tarikh Peperiksaan mengikut program kejururawatan. Tiada pemberitahuan melalui surat berkaitan Tarikh Tutup Permohonan dan Tarikh Peperiksaan selepas penyiaran takwim melalui laman sesawang tersebut.
Sehubungan itu, pihak institusi/kolej dimohon mengambil tindakan sewajarnya dan memaklumkan kandungan surat siaran dan takwim peperiksaan kepada pegawai yang bertanggungjawab di institusi/ kolej tuan/puan.
Sebarang pertanyaan berkaitan takwim peperiksaan bolehlah menghubungi Matron Norhayati binti Nordin di talian berikut:
Tel: 03 88831366
E-mel: sis_hayati@moh.gov.my
Sekian, terima kasih.


   
Kod Pengguna
Kata Laluan
     
 
Perhatian

Sistem ini dibangunkan khas utuk kegunaan Kolej-Kolej Kejururawatan sahaja. Untuk sebarang pertanyaan mengenai penggunaan sistem ini, sila hubungi:

Bahagian Kejururawatan, kkm 
©2009 BAHAGIAN KEJURURAWATAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA