[ 26/09/2014 15:52:44 ]
PERMOHONAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN LJM
Kepada institusi/ kolej kejururawatan bagi program:
1. Penolong Jururawat
Tarikh Peperiksaan: 12 NOVEMBER 2014
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 3 OKTOBER 2014
2. Jururawat Masyarakat
Tarikh Peperiksaan: 9 DISEMBER 2014
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 10 OKTOBER 2014
3. Ijazah/ Diploma Kejururawatan/ PSL
Tarikh Peperiksaan: 10 DISEMBER 2014
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 13 OKTOBER 2014
Sila hantar borang berikut :
1. Borang Permohonan (BKJ-BOR-PEP-05-01-Pin.1/2014)
2. Maklumat Penuh Pelatih (BKJ-BOR-PEP-05-02-Pin.1/2014)
Borang-borang boleh dimuat turun melalui laman web: nursing.moh.gov.my
Pastikan calon-calon telah didaftarkan dan maklumat telah dikemaskini di dalam SPMJ.
Semua borang beserta salinan Kad Pengenalan, kelulusan akademik, Sijil Pendaftaran dan Sijil Amalan Tahunan (APC) bagi PSL yang telah disahkan dan yuran peperiksaan (secara kolektif) hendaklah dihantar ke LJM.
KEGAGALAN MENDAFTAR DI DALAM SPMJ DAN MENGHANTAR BORANG DAN DOKUMEN BERKAITAN MENGIKUT TARIKH TUTUP YANG DITETAPKAN AKAN MENYEBABKAN CALON-CALON TIDAK DIBENARKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN LJM PADA TARIKH BERKENAAN.
HARAP MAKLUM.


[ 26/09/2014 15:52:39 ]
PERMOHONAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN LJM
Kepada institusi/ kolej kejururawatan bagi program:
1. Penolong Jururawat
Tarikh Peperiksaan: 12 NOVEMBER 2014
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 3 OKTOBER 2014
2. Jururawat Masyarakat
Tarikh Peperiksaan: 9 DISEMBER 2014
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 10 OKTOBER 2014
3. Ijazah/ Diploma Kejururawatan/ PSL
Tarikh Peperiksaan: 10 DISEMBER 2014
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 13 OKTOBER 2014
Sila hantar borang berikut :
1. Borang Permohonan (BKJ-BOR-PEP-05-01-Pin.1/2014)
2. Maklumat Penuh Pelatih (BKJ-BOR-PEP-05-02-Pin.1/2014)
Borang-borang boleh dimuat turun melalui laman web: nursing.moh.gov.my
Pastikan calon-calon telah didaftarkan dan maklumat telah dikemaskini di dalam SPMJ.
Semua borang beserta salinan Kad Pengenalan, kelulusan akademik, Sijil Pendaftaran dan Sijil Amalan Tahunan (APC) bagi PSL yang telah disahkan dan yuran peperiksaan (secara kolektif) hendaklah dihantar ke LJM.
KEGAGALAN MENDAFTAR DI DALAM SPMJ DAN MENGHANTAR BORANG DAN DOKUMEN BERKAITAN MENGIKUT TARIKH TUTUP YANG DITETAPKAN AKAN MENYEBABKAN CALON-CALON TIDAK DIBENARKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN LJM PADA TARIKH BERKENAAN.
HARAP MAKLUM.


[ 23/09/2014 11:24:39 ]
PENGISYTIHARAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN LBM BAGI PROGRAM DIPLOMA LANJUTAN KEBIDANAN
Kepada Pengarah/ Ketua Program bagi program Diploma Lanjutan Kebidanan (Advanced Diploma in Midwifery)
Tarikh Peperiksaan: 10 SEPTEMBER 2014
Keputusan peperiksaan Lembaga Bidan Malaysia (LBM) bagi program dan tarikh peperiksaan tersebut di atas telah boleh disemak melalui fungsi Semak Calon Peperiksaan di dalam SPMJ mulai 23 SEPTEMBER 2014.
Sila semak senarai keputusan dan jumlah calon adalah betul.
Sebarang pertanyaan dan maklumbalas berkenaan BOLEH/GAGAL akses keputusan di dalam SPMJ, sila hubungi talian 03 88831340 atau emelkan kepada noreisah.moh@1govuc.gov.my atau munyati.moh@1govuc.gov.my

TAHNIAH KEPADA YANG BERJAYA DAN SELAMAT MAJU JAYA[ 19/08/2014 11:19:51 ]
PENDAFTARAN SEBAGAI JURURAWAT BERDAFTAR UNTUK CALON IPTS YANG AKAN MEMDUDUKI PEPERIKSAAN LJM PADA 24 SEPTEMBER 2014.
1. Sukacita dimaklumkan bahawa calon perlu mendaftar dengan Lembaga Jururawat
Malaysia (LJM) selepas lulus peperiksaan dalam masa dua minggu selepas keputusan.
2. Sila isi permohonan melalui BLESS sertakan :
i) surat iringan ( NYATAKAN NOMBOR PENGHANTARAAN BLESS DALAM
SURAT IRINGAN)
ii) salinan senarai nama yang telah didaftarkan dalam BLESS.
3. Bayaran Pendaftaran sebanyak RM25.00 seorang secara kolektif dan dikembalikan ke
LJM.
4. Pastikan permohonan lengkap. Sebarang pertanyaan, sila hubungi
Puan Norhaizan Binti Abdul Aziz di talian 0388831325 atau emelkan kepada:.
norhaizan_aziz@moh.gov.my.


[ 19/08/2014 11:19:18 ]
PENDAFTARAN SEBAGAI JURURAWAT BERDAFTAR UNTUK CALON KKM / IPTA YANG AKAN MEMDUDUKI PEPERIKSAAN LJM PADA 24 SEPTEMBER 2014.
1. Sukacita dimaklumkan bahawa calon perlu mendaftar dengan Lembaga Jururawat
Malaysia (LJM) selepas lulus peperiksaan dalam masa dua minggu selepas keputusan.
2. Sila isi Borang A (Borang Permohonan Pendaftaran Sebagai Jururawat Berdaftar).
3. Bayaran Pendaftaran sebanyak RM25.00 seorang secara kolektif dan dikembalikan ke
LJM (SALINAN SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM BORANG TIDAK
PERLU DISERTAKAN).
4. Pastikan permohonan lengkap. Sebarang pertanyaan, sila hubungi
Puan Norhaizan Binti Abdul Aziz di talian 0388831325 atau emelkan kepada:.
norhaizan_aziz@moh.gov.my.


[ 05/08/2014 13:29:41 ]
PENDAFTARAN DENGAN LBM BAGI ADVANCED DIPLOMA IN MIDWIFERY SESI SEPTEMBER 2013
1. Sukacita dimaklumkan bahawa pelatih bagi program Advanced Diploma in Midwifery perlu
mendaftar dengan Lembaga Bidan Malaysia (LBM) selepas lulus peperiksaan.
2. Borang Permohonan boleh dimuat turun melalui laman web; moh.gov.my (klik muat turun
di ruang jururawat < pendaftaran kebidanan 1 - Borang A) dan hendaklah diisi dengan
lengkap oleh pelatih-pelatih serta dikembalikan ke LBM dalam masa EMPAT BELAS HARI
(14) selepas keputusan peperiksaan diumumkan.
3. Permohonan yang tidak lengkap dan tidak mengikut arahan akan dikembalikan.
Sebarang pertanyaan, sila hubungi Puan Nor Milah binti Mohamed Kutty di talian 03
88906026 atau emelkan kepada; milah.mkutty@moh.gov.my   
Kod Pengguna
Kata Laluan
     
 
Perhatian

Sistem ini dibangunkan khas utuk kegunaan Kolej-Kolej Kejururawatan sahaja. Untuk sebarang pertanyaan mengenai penggunaan sistem ini, sila hubungi:

Bahagian Kejururawatan, kkm 
©2009 BAHAGIAN KEJURURAWATAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA