[ 23/07/2014 16:56:34 ]
MAINTANANCE
TO ALL COLLEGE USER,

SPMJ WILL UNDERGOING PATCHING ON 17.00 (MALAYSIA TIME)


[ 23/07/2014 9:38:38 ]
SARING CALON PEPERIKSAAN LJM / LBM BAGI KEBIDANAN 1 DAN JURURAWAT
Kepada instiitusi/ kolej kejururawatan bagi program berikut, sila ambil perhatian:
1. Diploma Lanjutan Kebidanan (Advanced Diploma in Midwifery)
TARIKH PEPERIKSAAN LBM: 10 SEPTEMBER 2014
TARIKH TUTUP SARING CALON: 11 OGOS 2014
2. Ijazah/ Diploma Kejururawatan/ Diploma Peralihan (KPSL)
TARIKH PEPERIKSAAN LJM: 24 SEPTEMBER 2014
TARIKH TUTUP SARING CALON: 25 OGOS 2014

Sila kemaskini / pastikan maklumat adalah betul dan saring calon-calon yang layak menduduki peperiksaan di dalam fungsi Saring Calon Peperiksaan di SPMJ SEBELUM / PADA tarikh tutup tersebut di atas.
Kegagalan menyaring calon-calon di dalam SPMJ mengikut tarikh tutup yang ditetapkan akan menyebabkan calon-calon tidak dibenarkan menduduki peperiksaan pada tarikh berkenaan.
Sebarang pertanyaan/ pembetulan maklumat, sila hubungi talian 03 88831340 ATAU emelkan kepada noreisah.moh@1govuc.gov.my ATAU harisah.moh@1govuc.gov.my
Harap maklum.


[ 24/06/2014 8:53:32 ]
PERMOHONAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN LJM / LBM
Kepada instiitusi/ kolej kejururawatan bagi program berikut, sila ambil perhatian:
1. Diploma Lanjutan Kebidanan (Advanced Diploma in Midwifery)
Tarikh Peperiksaan LBM: 10 SEPTEMBER 2014
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 10 JULAI 2014
2. Ijazah/ Diploma Kejururawatan/ Diploma Peralihan (KPSL)
Tarikh Peperiksaan LJM: 24 SEPTEMBER 2014
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 24 JULAI 2014

Sila hantar Borang Permohonan (BKJ-BOR-PEP-05-01 Pin.1/2014) dan Borang Maklumat Pelatih (BKJ-BOR-PEP-05-2 Pin.1/2014) yang terkini dan boleh dimuat turun di laman web: http//www.moh.gov.my > MUAT TURUN BORANG > MUAT TURUN BORANG (JURURAWAT) > Borang-borang Peperiksaan > BORANG PERMOHONAN / BORANG MAKLUMAT PELATIH
Sila pastikan calon-calon telah didaftarkan dan maklumat dikemaskini di dalam SPMJ sebelum menghantar borang beserta salinan kad pengenalan, salinan akademik/ sijil pendaftaran yang telah disahkan dan bayaran yuran peperiksaan(secara kolektif) ke LJM/ LBM.
Kegagalan mendaftar di dalam SPMJ dan menghantar dokumen berkaitan mengikut tarikh tutup yang ditetapkan akan menyebabkan calon-calon tidak dibenarkan menduduki peperiksaan pada tarikh berkenaan.
Harap Maklum.   
Kod Pengguna
Kata Laluan
     
 
Perhatian

Sistem ini dibangunkan khas utuk kegunaan Kolej-Kolej Kejururawatan sahaja. Untuk sebarang pertanyaan mengenai penggunaan sistem ini, sila hubungi:

Bahagian Kejururawatan, kkm 
©2009 BAHAGIAN KEJURURAWATAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA